Distrikt

Likt många förbund inom Riksidrottsförbundet (RF) har SB&K en uppdelning av landet i distrikt med självständiga distriktsförbund. SB&K:s föreningar är anslutna till de distriktsförbund där de är hemmahörande. RF:s distrikt är i princip desamma som de svenska länen, medan SB&K har nedanstående sju distrikt.

Distrikt Nedre Norr

Magnus Larsson
magnus.larsson@kampidrottnedrenorr.se

kampidrottnedrenorr.se

 

Distrikt Övre Norr

Christer Gardelli
christer@bujinkan-lulea.se

Distrikt Öst

Jennie Hedrén Hasselros
073-550 15 25
ordforande@kampsportost.se

kampsportost.se

 

Distrikt Väst

Dario Lopez-Kästen
dario@kampsportvast.se

kampsportvast.se

 

29
24
23